נזיקין

ישנם מספר רב של מקרים בגינם זכאי אדם לתבוע בנזיקין וזכות לקבל פיצוי מהגורם המזיק או מחברת הביטוח שלו. תאונות, כגון תאונות דרכים ותאונות עבודה, רשלנות, כגון רשלנות רפואית ורשלנות מקצועית, תקיפה, לשון הרע, מטרד וכיו"ב.

על מנת לזכות בפיצוי יש להוכיח רשלנות של הגורם המזיק, הפרת חובת הזהירות שלו, נזק בר פיצוי וקשר סיבתי בין הרשלנות לבין הנזק שנגרם.

מטרת דיני הנזיקין במשפט הישראלי הוא להשיב את המצב לקדמותו, היינו להעמיד את הניזוק במצב בו היה אילו לא ארע הנזק.

הפיצוי בדיני הנזיקין נפסק לפי נזקים ממוניים, כגון הוצאות שנגרמו, הפסדי שכר וכדו' ונזק לא ממוני, כגון כאב וסבל, קיצור תוחלת חיים וכדו'.

בנוסף לפיצוי הכספי ניתן לבקש מביהמ"ש סעדים נוספים כגון צווי מניעה להפסקת מטרד וכדו'.