תחומי עיסוק

נזקי גוף

תאונות דרכים
X

תאונות דרכים

פעמים רבות נפגעים אנשים בנסיבות שנראות על פניהן כאילו אינן תאונות דרכים, כאשר בפועל זכאים הנפגעים לפיצוי בהתאם לחוק. אנו נסייע לך לברר אם התאונה מסווגת כתאונת דרכים ומזכה בפיצוי, נברר עבורך איזה חברה לתבוע (במקרה שמעורבים באירוע יותר מכלי רכב אחד) נייעץ לך לגבי כדאיות ואמות המידה של הפיצוי שייתבע, נסייע לך בקבלת תשלום כמקדמה על חשבון הפיצוי הסופי במקרים בהם נפגעת הכנסתך, ונסייע לך בהליכים הכוללים בתיק.
רשלנות רפואית
X

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית הינה פגיעה שהתרחשה במהלך או עקב טיפול רפואי כושל או בלתי מקצועי; כמו ניתוחים פלסטיים, תיקון ראיה, טיפולי שיניים, טיפולים בהריון ולידה, העדר אבחנה הולמת, איחור לא מוצדק בגילוי ממצא רפואי, מתן תרופה או טיפול בלתי הולמים או נכונים שבעטיים נגרמו לך נזקי גוף. אנו נסייע לך לברר, האם הארוע מסווג כרשלנות רפואית. לרשותינו מערכת יעוץ רפואי של מיטב המומחים בתחומי הרפואה השונים אשר ייסעו לנו לעזור לך, נשתמש בנסיוננו הרב למתן תשובות סיכויי התביעה והיקף הפיצוי.
תאונות עבודה
X

תאונות עבודה

תאונת עבודה הינן תאונות שקורות בדרך לעבודה וממנה, תוך כדי העבודה או כתוצאה ממנה, במקום העבודה ובמקומות שנשלחת אליהם לעבוד בין כעצמאי ובין כשכיר. עילות התביעה יכולות להיות כנגד המעביד, כנגד צד שלישי מעורב (לדוגמא יכול להיות מפעל או מקום שאליו נשלחת לעבוד וכו' נפגעת), וכנגד המוסד לביטוח לאומי. אנו נברר עבורך מהי קשת הזכויות העומדות לרשותך כנגד כל גורם אפשרי.
פגיעות ספורט
X

פגיעות ספורט

תאונת ספורט הינן תאונות שהתרחשו במהלך פעילות ספורטיבית כמו רכיבה על אופניים, משחקי כדור, מתקני ספורט, סקי, רכיבה על סוסים וכד'. למשרדנו נסיון רב ביותר בתביעות בגין נזקי גוף שארעו גם בתאונות טייס, רחיפה, צניחה, צלילה וכד'. אנו נייעץ לך במקרה של פגיעה כזו להחליט אם לתבוע ואת מי, נסייע בהכנת חוות הדעת הרפואית לצורך הוכחת הנזק ונדאג לפיצוי מירבי.
פגיעות תלמידים
X

פגיעות תלמידים

להוסיף טקסט

נזקי רכוש

נזקים חקלאיים
X

נזקים חקלאיים

נזקים אלו מתחלקים למספר נושאים עיקריים. א. נזקי נביטה הקשורים לזרעים עצמם ולהכנת הקרקע לזריעה. ב. נזקים הנגרמים במהלך הגידול עצמו כמו ריסוס, הדברה, אבק וכד'. ג. נזקי הובלה של הפרי ואחסנתו. ד. נזק כללי הנגרם בשל פגעי טבע, שנויי מדיניות הממשלה והרשויות וכד'. אנו מצויים בקשרי עבודה עם מיטב המומחים החקלאיים והשמאים החקלאיים העוסקים בתחומים אלו ונסייע לך למצות זכויותיך בקבלת הפיצוי בגין הנזק.
שריפות
X

שריפות

נזקי רכוש למבנים וציוד בשל מחדלי תכנון טיפול וביצוע שגרמו לקריסה, הצפה או שריפת מבנים. אנו נטפל בהפסדי הכנסה ופגיעה במוניטין כפועל יוצא לנזקים אלה, נשתמש בחוקרי שריפות, שמאים, כלכלנים וכו' להערכת וסיבת הנזק.
הצפות
X

הצפות

ננזקי רכוש למבנים וציוד בשל מחדלי תכנון טיפול וביצוע שגרמו לקריסה, הצפה או שריפת מבנים. אנו נטפל בהפסדי הכנסה ופגיעה במוניטין כפועל יוצא לנזקים אלה, נשתמש בחוקרי שריפות, שמאים, כלכלנים וכו' להערכת וסיבת הנזק.
קריסת מבנים
X

קריסת מבנים

נזקי רכוש למבנים וציוד בשל מחדלי תכנון טיפול וביצוע שגרמו לקריסה, הצפה או שריפת מבנים. אנו נטפל בהפסדי הכנסה ופגיעה במוניטין כפועל יוצא לנזקים אלה, נשתמש בחוקרי שריפות, שמאים, כלכלנים וכו' להערכת וסיבת הנזק.
נזקים לכלי רכב
X

נזקים לכלי רכב

אלו נזקים הנגרמים לכלי רכב למיניהם, החל מרכב נוסעים וכלה במשאיות, טרקטורים וציוד מכני כבד. נזק עשוי להיגרם בשל גנבה, שריפה, תאונה או נזקי טבע.

דיני ביטוח

רשלנות מקצועית
X

רשלנות מקצועית

בעלי מקצוע רבים רוכשים לעצמם כיום ביטוח בפני תביעות משפטיות העלולות להיות מופנות כלפיהם בשל רשלנות, או נזק שיגרם בשל מעשיהם, או מחדליהם, כך למשל ישנו כיסוי ביטוחי לבעלי מקצוע שונים, עבור מהנדסים, קבלנים, קבלני משנה, אדריכלים, שמאים וכו'. במקרה של התנערות חברת הביטוח ממתן הכיסוי נעזור לך לבדוק את הפוליסה ותנאיה ובמידת הצורך להגיש תביעה משפטית על מנת למצות זכויותיך.
תאונות אישיות
X

תאונות אישיות

תאונות אישיות הנן תאונות הנגרמות לך בנסיבות שונות במהלך כל שעות היממה. פוליסת תאונות אישיות מכילה בדרך כלל כיסוי עבור נכות כתוצאה מתאונה וכן אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
אי כושר עבודה
X

אי כושר עבודה

ישנן פוליסות ביטוח הכוללות ביטוח המקנה פיצוי בתקופת אי כושר עבודה, אנו נסייע לך לבדוק את ההגדרות בפוליסת הביטוח, נפנה אותך למומחים תעסוקתיים לצורך קביעת אי כושר עבודה ובדיקת זכאותך לקבלת הפיצוי עפ"י הפוליסה.
מחלות קשות
X

מחלות קשות

ביטוח מפני סיכון לחלות במחלה המוגדרת בפוליסה כגון: סרטן, התקף לב, אי ספיקת כבד, שבץ מוחי וכו', בתקנות המפקח על הביטוח מוגדר ביטוח זה כביטוח אשר במסגרתו ניתן סכום ביטוח מוסכם מראש לפיצוי במקרה של מחלות או אירועים רפואיים חמורים שאירעו למבוטח והמצוינים בפוליסת הביטוח. כלומר, למבוטחים בביטוח מחלות קשות מגיע פיצוי מיידי, בהתאם לתנאי הפוליסה, בעת הגילוי הרפואי של המחלה הקשה.
ביטוחי חיים
X

ביטוחי חיים

פוליסת ביטוח מטרתה לכסות טווח נרחב של מקרי מוות או נכויות כתוצאה מתאונות, מחלות, פגיעות וכיו"ב. הפוליסות הינן אישיות ומטבע הדברים שונות בהיקף הכסוי והפיצוי הטמונים בהן. במקרה שנפגעת ויש בידיך פוליסה מסוג ביטוח חיים. אנו נעזור לך בבדיקת הפוליסה ותנאיה ונדאג לתביעת כל זכויותיך או אלה של בני משפחתך כפי שהן מוגדרות. לדוגמא – במקרה של פטירה אנו נדאג לתביעת המגיע עבור המוטבים. במקרה של נכות צמיתה נדאג למצות את הכסוי עבורך.

ביטוח לאומי

נכות מעבודה
X

נכות מעבודה

הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כתאונה שארעה לאדם תוך כדי עבודתו אצל מעסיק או מטעמו. תאונת עבודה כוללת את כל הפעילות הרחבה הקשורה בעבודה החל בנסיעה למקום העבודה בשעות העבודה או בדרך הביתה. כאשר האירוע בו נפגעת הינו תאונת עבודה כהגדרתה בחוק, הנך זכאי לתבוע את המוסד לבטוח לאומי ולקבל פיצוי. החל מהתקופה הראשונה שלאחר הארוע (דמי פגיעה) וכלה בפיצוי בגין הנכות הצמיתה אם נקבעה כזו. הפיצוי הינו מענק או קצבה חודשית – הכל לפי שעור הנכות שנקבע בועדות רפואיות הפועלות מכח חוק במסגרת הביטוח הלאומי.
שירותים מיוחדים
X

שירותים מיוחדים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
ניידות
X

ניידות

לגמלת ניידות זכאי תושב ישראל, הנמצא בישראל, החל ממלאת לו 3 שנים עד גיל פרישה מעבודה. המוגבלות בניידות נקבעת ע"י ועדה רפואית של משרד הבריאות. הקריטריונים הינם נוקשים ובהתאם לרשימת ליקויים הקבועים בחוק. הטבות הניתנות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. הגמלה משולמת למימון המיסים החלים על הרכב, לרכישת הרכב השתתפות בהוצאות השימוש ברכב והתקנת אביזרים.
פטור מס הכנסה
X

פטור מס הכנסה

בביטוח הלאומי מתקיימות ועדות בנושא פטור ממס הכנסה על פי סעיף 9(5) (א) (ב) לפקודת מס הכנסה. סעיף זה קובע שמי שנקבעו להם שיעורי נכות מסוימים זכאים לפטור ממס בהתאם לתנאים הקבועים בפקודה.
נכות כללית
X

נכות כללית

מסלול המאפשר לכל אדם שהגיש תביעה בגין מצב רפואי, ללא קשר לאירוע מסויים או תאונה. הקריטוריונים הינם נוקשים: יש להוכיח נכות רפואית שתקבע ע"י רופא הביטוח הלאומי. הנכויות המזכות בזכויות הינן לפחות קביעת נכות מצטברת של 60% או 40% אם מתוכם 25% מקורו בלקוי אחד. כאשר מדובר בעקרת בית – שעור הנכות המינימאלי לצורך זכאות הזכויות הכספיות צריך להיות בשיעור 50% של פגיעה ביכולת להשתכר או לתפקד במשק בית.

תעבורה

תאונות קטלניות
X

תאונות קטלניות

אלו תאונות בהן מוגש כתב אישום בגין גרם מוות ברשלנות או הריגה. כתב האישום מוגש ע"י פרקליטות המדינה. בעבירה של גרם מוות ברשלנות מוגש כתב אישום לבימ"ש השלום ובעבירת הריגה לבית משפט המחוזי. ייצוג בעברות אלה מחייב ניסיון רב ידע ומאגר מומחים כבוחני משטרה אזרחיים, מהנדסים וכיו"ב. העונשים במקרה של הרשעה הינם כבדים. שאיפתנו במקרה כזה הינה להגיע לזיכויו של הנאשם או לשאוף להשגת ענישה מינימאלית בנתונים הקיימים.
נהיגה בשכרות
X

נהיגה בשכרות

עברה זו מיוחדת בחומרתה גם אם לא נגרם נזק לאיש, שכן המדינה שמה לה למטרה להלחם באלכוהוליזם. התוצאה הינה ענישה קשה והסיכון העומד בפני העבריין הינו לפסילת רישיון הנהיגה בפועל לתקופה ממושכת.
שלילת רישיון
X

שלילת רישיון

אחד מהעונשים המוטלים על מורשע בעבירת תעבורה הוא פסילת רישיון הנהיגה בפועל. עונש זה מרתיע נהגים רבים ובדרך כלל מלווה גם בקנס כספי ואפשרות לפסילה על תנאי ו\או התחייבות כספית לא לעבור עברה זהה. במקרים של תאונות דרכים קטלניות, יכול להתלוות לפסק הדין גם סעיף למאסר בפועל או מאסר על תנאי.

אודות

מזה 45 שנים המשרד עומד בשורה הראשונה של העוסקים בתחום הנזיקין ומעורב בפסקי דין תקדימיים וייחודיים אשר חלקם היה בעל חשיבות לאומית וציבורית.
פעילות המשרד צברה תאוצה במהלך השנים וכיום מונה 14 עורכי דין מצטיינים מתוכם 5 שותפים. לאורך השנים הכשיר המשרד עשרות עורכי דין ושופטים שהחלו דרכם כמתמחים ותרמו למוניטין המצטבר שלנו.
גאוותנו הינה מחד על היותנו ליטיגטורים מעולים ומאידך שומרים על קשר אישי ובלתי מתפשר עם לקוחותינו.

הכירו את הצוות שלנו

  • עו"ד עמי חרלפ
  • עו"ד אלי לוי
  • עו"ד ישראל זליקוביץ
  • צוות משרד משרד עורכי הדין חרל"פ
  • עו"ד מיכאל אלנתן
  • עו"ד אביגיל ולדמן
  • עו"ד עומר חרלפ
  • עו"ד דור לוי
  • עו"ד מעיין כזם

פסקי דין

במהלך עבודתנו, בתביעות אותן אנחנו מנהלים, אנו מקבלים פסקי דין רבים. המדובר פסקי דין שעשויים לעניין כל נפגע או ניזוק במסגרת בירור זכויותיו. לפיכך, ליקטנו עבורך חלק מאותם פסקי דין ותמצתנו כל אחד. כמובן שאין לראות בפסקי הדין כתחליף לייעוץ משפטי פרטני לכל מקרה לגופו.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.